Najbliższe imprezy targowe
03-03-2018 - 05-03-2018 03-03-2018 - 05-03-2018 15-03-2018 - 18-03-2018 15-03-2018 - 18-03-2018
 
INFORMACJE PRASOWE

XV Branżowe Targi Techniki Obiektowej, Elektrotechniki, Oświetlenia oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa


W dniach 20-22 września w Lipsku (Niemcy) odbędą się XV Branżowe Targi Techniki Obiektowej, Elektrotechniki, Oświetlenia oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa. Targi te są miejscem spotkań dla przedstawicieli przemysłu, instalatorów i hurtowników z terenu środkowych Niemiec. Impreza odbywa się co dwa lata. W 2015 roku wzięło w niej udział 225 wystawców oraz 14,1 tyś. odwiedzających. Podczas tegorocznej edycji targów efa najważniejszymi tematami będą rozwiązania przyszłości oraz innowacje w takich dziedzinach jak m.in. inteligentne rozwiązania dla przeprowadzenia remontu, czy szeroko pojęta digitalizacja i cyfryzacja.

Na targach efa prezentowane są nowości z zakresu:

- instalacji i systemów elektrycznych;

- elektromobilności;

- oświetlenia;

- ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji;

- sprzętu nn, SN i WN;

- wytwarzania, przesmyłu, przekształcania i akumulowania energii elektrycznej;

- automatyki;

- systemów przesyłowych sieci szerokopasmowych, usług i sprzętu satelitarnego;

- systemów i sprzętu IT i telekomunikacyjnego dla biur i budynków;

- systemów ochrony i zabezpieczeń;

- aparatury kontrolno-pomiarowej

Równolegle z targami efa odbywać się będą Branżowe Targi Technik Wysoko- i Średnionapięciowych Hivoltec. Takie połączenie imprez gwarantuje zarówno wystawcom, jak i odwiedzającym możliwość korzystania z zachodzących efektów synergii. Hivoltec uzupełnia swoją ofertą targi efa m.in. o rozwiązania i produkty z zakresu technik instalacyjnych, wyposażenia, a także bezpieczeństwa pracy.

Targom towarzyszyć będzie bogaty program konferencji, które stanowią dopełnienie oferty wystawców oraz źródło wiedzy. Zaplanowano takie wydarzenia jak: efaforum, Forum „Światło", Forum Innowacji oraz Hivoltec-Forum. Najważniejszymi tematami wystąpień będą: digitalizacja i cyfryzacja, inteligentny remont, innowacyjne techniki oświetleniowe, elektromobilność, aktualne normy.

Więcej informacji na temat targów można znaleźć na stronach: www.efa-messe.com i www.targilipskie.pl.


 

po branży:
od A do Z:
zagranicą:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

22-11-2017
Specjalny obszar wystawienniczy targów CosmeticBusiness - COLOUR COSMETICS
22-11-2017
Udana premiera Branżowych Targów Towarów i Materiałów Niebezpiecznych Gefahrgut & Gefahrstoff – Transport – Intralogistyka – Bezpieczeństwo.
04-09-2017
Bogaty program konferencji oraz szeroka oferta nowości produktowych podczas CosmeticBusiness Poland 2017