Najbliższe imprezy targowe
01-10-2021 - 03-10-2021 20-10-2021 - 21-10-2021 07-11-2021 - 09-11-2021 13-01-2022 - 15-01-2022
 
INFORMACJE PRASOWE

denkmal 2020: dziedzictwo kulturowe - szeroka oraz różnorodna oferta

Tegoroczna edycja targów denkmal odbędzie się zgodnie z planem w dniach od 5 do 7 listopada 2020 roku w Lipsku. Pomimo ciągle trwającej pandemii koronawirusa targi denkmal cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak i odwiedzających. Swój udział w imprezie zgłosiło liczne grono międzynarodowych wystawców, natomiast w ramach programu konferencji przygotowanych zostało wiele interesujących wydarzeń poruszających szeroką tematykę związaną z ochroną zabytków oraz renowacją. Targi odbędą się przy zachowaniu wprowadzonych wytycznych sanitarnych, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich uczestników naszej imprezy.

Ze względu na pandemię targi denkmal będą prezentowały się w tym roku trochę skromniej niż do tej pory, jednakże w związku z tym, iż wiele firm potwierdziło swój udział w tegorocznej edycji, odwiedzający również w tym trudnym dla nas wszystkich okresie będą mogli zapoznać się z pełną ofertą produktów i usług dla branży ochrony zabytków.

Wśród wystawców swoją ofertę zaprezentują m.in. niemieckie firmy, w tym: all-color F. Windisch, Arbortech, Attenberger Bodenziegel, Beeck´sche Farbwerke, Glashütte Lamberts, Golem-Kunst und Baukeramik, HAGA, Hiss Reet, Hollerung Restaurierung, die Holzmanufaktur Rottweil, Kreidezeit Naturfarben, Kremer Pigmente, PERI, Remmers, STEICO czy Xella. Spoza Niemiec swój udział w targach zgłosiły na ten moment także przedsiębiorstwa pochodzące z Polski, Czech, Austrii oraz Szwajcarii.

Branżę rzemieślniczą reprezentować będzie m.in. firma Bennert, jedno z największych w Europie przedsiębiorstw zajmujących się ochroną zabytków i renowacją budowli, oraz firmy Kramp & Kramp i Nüthen Restaurierungen GmbH & Co KG, które zajmują się kompleksową konserwacją i renowacją, od prac związanych z tynkowaniem po sztukaterię i malarstwo. Specjalistyczne narzędzia zaprezentowane zostaną na stoisku firmy F.W. Rosenbach. Natomiast firmy Paul Lorenz i GLR Rothkegel przedstawią swoje najnowsze rozwiązania w obszarze oświetlenia.

Wśród ważnych partnerów targów denkmal znajdują się różne związki i instytucje. Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków, Stowarzyszenie Krajowych Konserwatorów Zabytków w Republice Federalnej Niemiec oraz Związek Restauratorów reprezentowane będą podczas targów denkmal 2020. Również Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Kamieniarzy obecne będzie ze swoim stoiskiem i po raz kolejny przyzna nagrodę Peter Parler-Preis.


Branżowe Targi Budownictwa z Gliny Lehmbau: historyczne materiały budowlane i różnorodność ich zastosowania

Od 2004 roku Branżowe Targi Budownictwa z Gliny Lehmbau stanowią nieodłączną część targów denkmal. Odwiedzający mają możliwość zapoznania się z tradycyjnymi materiałami budowlanymi oraz z różnorodnością ich zastosowania, a także okazję do uzyskania informacji na temat nowoczesnych technologii budowy z gliny. Również w tym roku targi Lehmbau kontynuują współpracę z Niemieckim Stowarzyszeniem Budowy z Gliny (Dachverband Lehm) w sprawdzonej dotychczas formule. Na ten moment zgłoszonych jest już wielu producentów materiałów budowlanych z gliny. Podczas targów w ramach obszaru rzemiosła prezentowane będą także zagadnienia związane z edukacją oraz z kierunkami kształcenia zawodowego. Niemieckie Stowarzyszenie Budowy z Gliny organizuje po raz kolejny własne stoisko informacyjne, na którym prezentowane będą materiały budowlane z gliny wraz z określonymi dla nich normami, a także udzielane będą informacje na temat deklaracji środowiskowych produktu oraz możliwości kształcenia zawodowego. W obszarze innowacji i nowych produktów przedstawiona zostanie szeroka paleta glinianych płyt - w tym również gliniane płyty grzewcze - w różnych formatach oraz wersjach. Również w obszarze kreatywnych projektów konstrukcji powierzchni prezentowana będzie różnorodna oferta tynków, farb, podkładów oraz powłok cienkowarstwowych z gliny.


Program konferencji: interesujące wydarzenia poruszające tematykę związaną z ochroną zabytków oraz renowacją

Dzięki towarzyszącemu imprezie różnorodnemu programowi konferencji, targi denkmal stanowią istotną platformę edukacyjną dla całej branży ochrony zabytków. Pomimo tego, iż w tym roku w związku z pandemią program konferencji nie będzie tak szeroko rozbudowany jak do tej pory, na odwiedzających czekać będzie wiele interesujących wydarzeń, w tym liczne wykłady, workshop'y, konferencje, panele dyskusyjne oraz przyznawanie nagród.

W centrum zainteresowania znajdować się będą trzy duże wydarzenia z międzynarodowym gronem uczestników. Niemiecki ICOMOS, Niemiecki Instytut Archeologiczny oraz Krajowy Związek Archeologów organizują wspólnie sympozjum zatytułowane „Archeologiczne miejsca światowego dziedzictwa - transgraniczna konserwacja, porozumienie, współpraca", w tym m.in. wyzwania związane z zachowaniem i rekonstrukcją archeologicznych miejsc światowego dziedzictwa. Poza tym odbędzie się dwudniowe wydarzenie pod hasłem „Przekazywanie światowego dziedzictwa", które organizowane jest przez Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Niemiecką Komisję UNESCO oraz niemiecki ICOMOS. Podczas targów denkmal 2020 odbędzie się także walne zgromadzenie Naukowo - Technicznej Grupy Roboczej ds. Ochrony Budowli i Zabytków.

Podczas odbywających się, w ramach programu konferencji, wydarzeń reprezentowanych będzie również wiele organizacji. Federacja Domu i Środowiska przygotowuje „Niemieckie forum kultury budowlanej i ochrony zabytków", z kolei działająca od dwóch lat Organizacja Restauratorów i Rzemiosła organizuje zebranie swoich członków, natomiast Związek Restauratorów zajmuje się przygotowaniem specjalistycznej konferencji z serii „Z kalkulacją". Poza tym wspólne wydarzenie z dyskusją panelową organizowane jest przez Stowarzyszenie Krajowych Konserwatorów Zabytków w Republice Federalnej Niemiec, Centrum Informacji Fraunhofer ds. Przestrzeni Kosmicznej i Budownictwa oraz przez Naukowo - Techniczną Grupę Roboczą ds. Ochrony Budowli i Zabytków. Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Kamieniarzy organizuje seminarium dla kamieniarzy.

Niektórzy wystawcy umożliwiają odwiedzającym nie tylko zapoznanie się z ich ofertą na stoisku wystawienniczym, ale także wzięcie udziału w przygotowanym przez nich programie technicznym prezentującym ich ekspertyzy: firma CLAYTEC po raz kolejny organizuje „Sympozjum dotyczące technologii i metod wznoszenia budynków", natomiast firma Xella swoje specjalistyczne seminarium poświęci tematyce związanej z efektywnością energetyczną nieruchomości zabytkowych oraz współczesnych nieruchomości, a także możliwościom ich finansowania. Wyższa Szkoła Techniki, Gospodarki i Kultury w Lipsku przygotowuje forum informacyjne na temat budowli.

Przyznawanie nagród podczas targów denkmal: zaszczyt dla wyróżnionych

Istotnym punktem towarzyszącego targom programu konferencji jest przyznawanie nagród, które stanowią wyraz uznania za zaangażowanie związane z ochroną zabytków i renowacją. Jednym z ważniejszych wydarzeń targów denkmal jest ceremonia przyznawania Złotych Medali targów denkmal za wybitne osiągnięcia w branży ochrony i zachowania zabytków w Europie. Również w tym roku dziesięciu wystawców będzie mogło dostąpić zaszczytu otrzymania upragnionego wyróżnienia. Poza tym w ramach Kolokwium Fair Academy wybierane będą trzy najlepsze projekty studenckiego konkursu architektonicznego. Oprócz tego już po raz drugi wręczana będzie renomowana nagroda Peter Parler-Preis, która wyróżnia wysokiej jakości kamieniarstwo niezależnych mistrzów kamieniarskich oraz twórców rzeźby w kamieniu.

Podczas odbywającej się na zakończenie targów uroczystości pod hasłem „Do środka" ogłoszeni zostaną laureaci nagród saksońskiego konkursu City-Wettbewerb. W ramach konkursu organizowanego przez Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu oraz Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poszukiwane są kreatywne rozwiązania dla centrów miast Saksonii - wyznaczono nagrodę pieniężną w wysokości 100.000,- Euro.

Giełda kooperacji CONTACT: możliwość udziału na miejscu lub wirtualnie

Współpraca z partnerami handlowymi okazuje się często dla małych i średnich przedsiębiorstw kluczem do sukcesu w biznesie międzynarodowym. Niejednokrotnie celowe nawiązywanie kontaktów stanowi pierwszy krok w tworzeniu się nowych pomysłów na biznes. Dlatego Izba Rzemieślnicza w Lipsku wraz z Leipziger Messe i Izbą Rzemieślniczą w Dreźnie organizują wspólnie w dniu 6 listopada w ramach targów denkmal 2020 tegoroczną edycję Międzynarodowej Giełdy Kooperacji CONTACT „denkmal". W tym roku giełda odbywać się będzie w rozbudowanej formie, gdyż dodatkowo, oprócz udziału na miejscu, możliwe będzie także uczestnictwo w niej wirtualnie w ramach czatu video. Przykładowo w przypadku braku możliwości przyjazdu do Lipska przez firmy spoza Niemiec, możliwe będzie odbycie wirtualnego spotkania w formie czatu video. Poza tym wystawcy i odwiedzający będą mieli okazję do zaprezentowania się na platformie on-line jeszcze przed rozpoczęciem targów denkmal. Dla delegacji spoza Niemiec zorganizowane zostaną w dniu 6 listopada krótkie tematyczne, oficjalne wizyty na stoiskach wystawców targów denkmal. Udział w giełdzie CONTACT „denkmal" można zgłaszać do dnia 30 września 2020 roku.

Zasady higieny oraz wytyczne sanitarne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego odwiedzających i wystawców

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich uczestników targów denkmal w związku z trwającą pandemią koronawirusa, Leipziger Messe GmbH opracowało odpowiednie zasady bezpieczeństwa Leipziger Messe. Zestaw wytycznych opiera się na aktualnych zaleceniach Instytutu Roberta Kocha i został zatwierdzony przez właściwy Wydział Zdrowia Miasta Lipska.


Targi denkmal
Targi denkmal - Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli - prezentują produkty i usługi z takich obszarów jak: sporządzanie inwentaryzacji, konserwacja, renowacja, restauracja czy rekonstrukcja. Odbywają się od 1994 roku i w cyklu dwuletnim zapraszają na lipskie tereny targowe do udziału w międzynarodowym spotkaniu całej branży ochrony zabytków. Oprócz szerokiej, różnorodnej i interdyscyplinarnej oferty wystawców na odwiedzających czeka bogaty, międzynarodowy program konferencyjny. Podczas edycji 2018 swoje produkty i usługi zaprezentowało 447 wystawców z 19 krajów. W ramach programu konferencji przygotowanych zostało blisko 200 wydarzeń. 13 edycję targów denkmal odwiedziło 14.200 specjalistów z branży (łącznie z odwiedzającymi targi MUTEC). Równocześnie z targami denkmal odbywają się Międzynarodowe Targi Muzealnictwa i Systemów Ekspozycyjnych MUTEC oraz Branżowe Targi Budownictwa z Gliny Lehmbau.


Kontakt dla prasy:
Felix Wisotzki
Rzecznik prasowy targów denkmal
Leipziger Messe GmbH
tel.: +49 (0)3 41 / 678 65 34
telefax: +49 (0)3 41 / 678 16 65 34
e-mail: f.wisotzki@leipziger-messe.de


Kontakt w Polsce:
Magdalena Dziemidek
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 22 414 44 73
e-mail: info@targilipskie.pl

http://www.denkmal-leipzig.de
https://facebook.com/denkmalleipzig/

 

po branży:
od A do Z:
zagranicą:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

19-02-2021
Nowy termin CosmeticBusiness w Monachium oraz odwołanie CosmeticBusiness Poland 2021
03-12-2020
Intec i Z connect – w 2021 roku duet targów przemysłowych odbędzie się wyłącznie w wirtualnej odsłonie
20-11-2020
musicpark 2021 – nowe targi muzyczne w Lipsku