Najbliższe imprezy targowe
04-09-2021 - 06-09-2021 04-09-2021 - 06-09-2021 04-09-2021 - 06-09-2021 05-09-2021 - 05-09-2021
 
AKTUALNOŚCI

Nowe targi - początek świata gier online!

GAMES CONVENTION ONLINE (31.07-02.08.2009) będą najważniejszą w Europie imprezą targową dedykowaną wyłącznie branży gier mobilnych (mobilegames), gier z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (browsergames) oraz gier oferujących możliwość rywalizacji online (client-games). Targi podzielone zostaną na część branżową „Business Center” oraz część dostępną dla publiczności „Public”. Część „Business Center” dostępna będzie tylko dla przedstawicieli firm. Odbędzie się tu będzie również konferencja branżowa, inicjująca dyskusje na aktualne dla branży tematy. Część „Public” przeznaczona będzie dla fanów gier i to właśnie tutaj znajdą się interaktywne stoiska najnowszych gier online i gier mobilnych. 

Założenia targów GAMES CONVENTION ONLINE bazują na ogromnym potencjale tkwiącym w internecie i interaktywnej komunikacji. Ich formuła jest odpowiedzią na ciągle rosnące potrzeby rynku mobilnych gier i szybkie wdrażanie nowych technologii. Precyzyjne wyodrębnienie segmentu gier mobilnych pozwoli na skupienie całej uwagi na nowych możliwościach rynku oraz rozwoju innowacyjnych koncepcji i rozwiązań. W tym celu w części „Business Center” odbywać się będzie równolegle fachowa konferencja dla przedstawicieli branży. Dodatkowo targom towarzyszyć będzie giełda kooperacji oparta na innowacyjnym systemie matchmaking. Na kilka miesięcy przed targami wystawcy oraz odwiedzający z branży będą mogli samodzielnie publikować profile swojej działalności i poszukiwanych kontaktów oraz dokonywać wyboru odpowiedniego partnera do spotkania kooperacyjnego. Powierzchnia targowa przeznaczona pod część „Public” zostanie przez wystawców zaaranżowana na wzór świata gier, animując tym samym do interaktywnego udziału. Targi GC ONLINE to dla producentów gier mobilnych niepowtarzalna okazja osobistego spotkania z użytkownikami i przedstawicielami społeczności ich własnych gier, a tym samym zacieśnienia istniejącej więzi z klientem i pozyskania nowych grup klientów.

po branży:
od A do Z:
zagranicą:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

19-02-2021
Nowy termin CosmeticBusiness w Monachium oraz odwołanie CosmeticBusiness Poland 2021
03-12-2020
Intec i Z connect – w 2021 roku duet targów przemysłowych odbędzie się wyłącznie w wirtualnej odsłonie
20-11-2020
musicpark 2021 – nowe targi muzyczne w Lipsku