Międzynarodowe Targi Logistyki Paliw Kopalnych, Syntetycznych i Odnawialnych Źródeł Energii oraz Środków Smarnych i Gazów

PROFIL TARGÓW

Międzynarodowe Targi Logistyki Paliw Kopalnych, Syntetycznych i Odnawialnych Źródeł Energii oraz Środków Smarnych i Gazów FUEL & GAS LOGISTICS są kontynuacją dotychczasowych targów PetroTrans, które odbywały się w Kassel do 2018 roku, a swoją tematyką obejmują kompletny łańcuch logistyczny w zakresie wszystkich rodzajów transportu, obsługi, magazynowania i handlu paliwami kopalnymi, odnawialnymi i syntetycznymi źródłami energii, smarami i gazami technicznymi.

Targi Fuel & Gas Logistics mają za cel śledzenie rozwoju rynku handlu energią oraz paliwami i biorą pod uwagę rosnące znaczenie odnawialnych i syntetycznych źródeł energii w kontekście transformacji energetycznej. Dla polskich firm oferujących produkty i usługi z tego zakresu udział jako wystawca to znakomita szansa na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z przedsiębiorstwami z Europy Zachodniej.

W tym samym terminie odbędą się Branżowe Targi Materiałów i Towarów Niebezpiecznych GGS – GEFAHRGUT // GEFAHRSTOFF. Targi te stanowią jedyną na niemieckojęzycznym rynku platformę prezentującą rozwiązania, produkty i usługi dla bardzo wąskiego i specjalistycznego zakresu, jakim jest zarządzanie, transport, logistyka wewnątrzzakładowa, magazynowanie materiałów i towarów niebezpiecznych oraz ich utylizacja i recycling.

Nowy duet targowy Fuel & Gas Logistics i GGS będzie odbywał się w Lipsku od 2024 roku co dwa lata.

Zapraszamy do zapoznania się z folderem informacyjnym w języku angielskim tutaj.

 • środki transportu drogowego
 • środki transportu kolejowego
 • kontenery transportowe i mobilne systemy cystern do wszystkich rodzajów transportu
 • technika tankowania i akcesoria
 • przeładunek i magazynowanie
 • konserwacja i naprawa
 • usługi transportowe i logistyczne paliw, smarów i gazów technicznych
 • systemy informatyczne, cyfryzacja, sieci
 • sprzęt i artykuły BHP, odzież robocza, buty ochronne
 • ochrona środowiska w transporcie i logistyce paliw, smarów i gazów technicznych
 • usługi związane z przemysłem
 • obrót olejami mineralnymi, paliwami i energią
 • spedytorzy, przewoźnicy i inne firmy transportowe wszystkich rodzajów transportu
 • przedsiębiorstwa zajmujące się przeładunkiem i magazynowaniem, operatorzy parków zbiornikowych
 • przemysł naftowy (w tym rafinerie)
 • operatorzy stacji paliw
 • producenci i dystrybutorzy gazów technicznych
 • przemysł i handel środkami smarnymi
 • odbiorcy masowi (np. przemysł chemiczny, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł motoryzacyjny, budownictwo, lotniska)
 • gospodarka odpadami
 • straż pożarna, policja i organizacje pomocowe
 • doradcy ADR ds. towarów niebezpiecznych i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • organizacje testujące, biura inżynierskie, eksperci i firmy konsultingowe
 • urzędy, stowarzyszenia i instytucje
 • instytucje badawcze i edukacyjne

Zapraszamy Państwa do dołączenia do grona wystawców targów Fuel & Gas Logistics. 

Do dnia 18.04.2024 roku obowiązują promocyjne ceny za powierzchnię wystawienniczą.

Cena niezabudowanej powierzchni wystawienniczej:

Zgłoszenie do dnia 18.04.2024 od dnia 19.04.2024
– stoisko szeregowe (jedna strona otwarta) 137,00 euro/m2 152,00 euro/m2
– stoisko narożne (dwie strony otwarte) 146,00 euro/m2 162,00 euro/m2
– stoisko czołowe (trzy strony otwarte) 151,00 euro/m2 167,00 euro/m2
– stoisko wyspowe (cztery strony otwarte) 157,00 euro/m2

174,00 euro/m2

Rabat dla stoisk wielkopowierzchniowych:

31 m² – 80 m²                       -15%

81 m²- 150 m²                      -25%

od 151 m²                             -35%

 

Koszty dodatkowe:

Zryczałtowana opłata reklamowa 350,00 euro (w tym m.in. wpis do katalogu drukowanego i elektronicznego).

Niemiecki podatek targowy AUMA 0,60 euro/m².

Do podanych cen należy doliczyć należny niemiecki podatek VAT 19%.

 

Formularze zgłoszeniowe online:

– w jęz. angielskim: Sign up | FUEL & GAS LOGISTICS (fuel-gas-logistics.de)

– w jęz. niemieckim: Anmelden | FUEL & GAS LOGISTICS (fuel-gas-logistics.de)

Termin targów FGL: 22 – 24 października 2024
Miejsce: Lipskie Tereny Targowe
Messe-Allee 1
04356 Lipsk, Niemcy

 

dla wystawców:
08:00 – 18:00 – wstęp możliwy tylko z ważnymi wejściówkami dla wystawców

dla odwiedzających:
09:00 – 17:00