HISTORIA LEIPZIGER MESSE

Leipziger Messe to jedno z najstarszych miejsc wystawienniczych na świecie. Tutejsze targi powstały na skrzyżowaniu dwóch ważnych historycznych szlaków handlowych, via regia i via imperii.

 

Od samego początku rozwój miasta Lipska powiązany był bardzo mocno z dynamicznie rozbudowującym się placem targowym, który stał się impulsem do osiedlania się na tych terenach coraz większej liczby rzemieślników i handlowców. Przez lata targi stały się integralną częścią miasta. Do dnia dzisiejszego tradycja targowa traktowana jest przez nas jako misja i stanowi podstawę naszego sukcesu. Jest to jeden z wielu powodów, dlaczego Leipziger Messe od lat należy do grona najnowocześniejszych i najbardziej dynamicznych ośrodków targowych.

Historia: ponad 850 lat Leipziger Messe

Tradycja targowa Lipska sięga aż średniowiecza, kiedy to w 1165 roku margrabia Miśni Otton Bogaty (Otton von Meissen) nadał temu miastu pierwsze prawa miejskie i targowe. Odtąd cały handel kierowany był do Lipska i stał się integralnym elementem miasta.  Dzięki potwierdzeniu przywilejów targowych przez cesarza Maksymiliana I w latach 1497 i 1507 ranga miasta jeszcze bardziej wzrosła i Lipsk uznany został za międzynarodowe centrum handlu.

 

Pod koniec XIX wieku Leipziger Messe stworzyły podstawy nowoczesnego przemysłu targowego. W wyniku wprowadzenia masowej produkcji przemysłowej powstała potrzeba stworzenia nowych form handlu i prezentacji. W 1895 roku w Lipsku odbyły się pierwsze na świecie Targi Wzorcowe (Mustermesse), a od 1917 roku znak firmowy podwójnego M stał się symbolem przełomowej zmiany wprowadzonej przez Leipziger Messe.

 

Pierwsza połowa XX wieku była okresem rozwoju gospodarczego, kryzysów gospodarczych i dwóch wojen światowych. W latach 1942 – 1945 z powodu trwającej wojny działalność targowa została zawieszona.

 

Po 1945 roku Lipsk ponownie stał się centralnym miejscem spotkań targowych, organizując dwa razy w roku ogólnoprzemysłowe targi wiosenne i jesienne, łącząc tym samym wschód z zachodem.

 

Po przemianach politycznych w latach 1989/1990 i zjednoczeniu Niemiec rozpoczął się nowy okres funkcjonowania Leipziger Messe. Dotychczasowe targi ogólnoprzemysłowe zastąpione zostały targami branżowymi, dostosowując w ten sposób charakter działalności do zmieniającego się rynku.  W 1991 roku założono spółkę Leipziger Messe GmbH, a w 1996 roku nastąpiło otwarcie Nowych Terenów Targowych i nowoczesnego Centrum Kongresowego.