TARGOWA METROPOLIA W DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCYM SIĘ REGIONIE

Lipsk to targi. Targi to Lipsk. W przypadku żadnego innego miasta w Niemczech jego historia nie jest tak mocno związana z targami, jak w przypadku Lipska. Ponad 850-letnia tradycja targowa miała decydujący wpływ na rozwój miasta, jego wyjątkową otwartość oraz kosmopolityczną atmosferę.

Lipsk to jednak również miasto książki, miasto muzyki, miasto uniwersyteckie, miasto bohaterów, miasto kultury i sztuki oraz centrum biznesowe i centrum nauki. To wszystko i wiele więcej charakteryzuje saksońską metropolię. W Lipsku rozpoczęła się Pokojowa Rewolucja, której konsekwencją był upadek muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec.

Do atrakcji tego światowej klasy miasta muzyki należą Orkiestra Gewandhaus i Chór Chłopięcy św. Tomasza. Ciesząca się dużą popularnością szkoła malarstwa „Nowa Szkoła Lipska” z reprezentującym ją najważniejszym współczesnym malarzem z Niemiec – Neo Rauchem – uczyniła z miasta centrum sztuki o międzynarodowej renomie. Częścią historii tego miasta jest także założenie tutaj Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB) oraz powstanie w 1863 roku najstarszej demokratycznej partii Europy, SPD.
Rozwój gospodarczy Lipska opiera się od lat na pięciu wiodących filarach: przemyśle motoryzacyjnym i poddostawczym, przemyśle medycznym i biotechnologii, energii i ochronie środowiska, logistyce oraz mediach i designie. Swoją siedzibę mają tutaj światowe koncerny, takie jak BMW, Amazon czy Porsche. Wraz z otwarciem europejskiego centrum logistycznego DHL lotnisko Lipsk/Halle stało się jednym z centralnych węzłów logistycznych w Europie. Tym flagowym inwestycjom towarzyszyło i nadal towarzyszy osiedlanie się tu licznych małych i średnich przedsiębiorstw z branży logistycznej, przemysłu poddostawczego i innych. Dzięki temu Lipsk należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Niemczech. Obecnie w Lipsku mieszka ponad 605 000 osób (stan na 31.12.2020), a tylko w ostatnim roku przybyło ponad 10.000 mieszkańców. Do 2035 roku spodziewany jest wzrost liczby ludności o około 16 procent.