Najbliższe imprezy targowe
04-09-2021 - 06-09-2021 04-09-2021 - 06-09-2021 04-09-2021 - 06-09-2021 05-09-2021 - 05-09-2021
 
AKTUALNOŚCI

Polska Krajem Partnerskim targów denkmal 2010

22 września w Restauracji Polka przy Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca udział Polski jako Kraju Partnerskiego w przyszłorocznych Europejskich Targach Konserwacji i Restauracji Budynków oraz Renowacji Starych Budowli w Lipsku.
W klimatycznych wnętrzach restauracji spotkali się przedstawiciele Targów Lipskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki oraz mediów.

Spotkanie poprowadziła Ulrike Lange - Dyrektor targów denkmal, a udział wzięli między innymi Dariusz Jankowski - Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków, Szymon Badura - Naczelnik Departamentu Współpracy z Zagranicą, Tomasz Salomon - Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie.

Podczas ostatnich trzech edycji targów denkmal wśród Krajów Partnerskich pojawiły się następujące państwa: Włochy (2004), Francja (2006), Węgry (2008). Zgodnie z zapowiedzią kolejna edycja, odbywająca się od 18 do 20 listopada 2010, należeć będzie do Polski. Okazja jest tym bardziej szczególna, iż właśnie na 2010 rok przypada czterdziestolecie polsko-niemieckiej współpracy w zakresie ochrony zabytków.

Zaproszenie Targów Lipskich do wystąpienia Polski w charakterze Kraju Partnerskiego przyjęte zostało przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasadora Republiki Polskiej w Berlinie. Obecność Polski podczas tych najważniejszych europejskich targów branży ochrony zabytków będzie znakomitą możliwością promocji polskich przedsiębiorców, osiągnięć branży konserwatorskiej oraz dorobku polskiego dziedzictwa narodowego. W organizację polskiej obecności na targach włączony został Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Departament Ochrony Zabytków MKiDN. Na obecność Polski na targach denkmal 2010 składać się będą Polskie Stoisko Narodowe, wystawy specjalne promujące dorobek polskiego dziedzictwa narodowego oraz merytoryczny program ramowy. Harmonogram prac przygotowawczych oraz zakres prezentacji Polski na targach stał się tematem spotkania organizacyjnego, które odbyło się 21 września w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Szymon Badura - Naczelnik Departamentu Współpracy z Zagranicą, Dariusz Jankowski - Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków, Marek Korowajczyk - Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich z Ministerstwa Gospodarki, Tomasz Salomon - Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie, dr Marek Barański - Prezes Polskich Pracowni i Konserwacji Zabytków, dr inż. arch. Marcin Gawlicki - Dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz prof. Andrzej Tomaszewski. Dokładny program wystąpienia Polski przedstawiony zostanie na początku 2010 roku.

Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Budynków oraz Renowacji Starych Budowli denkmal są jedynymi targami w skali światowej, które w sposób kompleksowy prezentują i omawiają tematykę konserwacji zabytków, w tym zabytkowych budowli, zabytków przemysłowych, zabytkowych ogrodów oraz zabytków kultury i sztuki oraz restauracji oraz rewitalizacji miast. Prezentowana oferta obejmuje następujące dziedziny: rzemiosło w konserwacji zabytków, materiały budowlane i remontowe, sprzęt budowlany i narzędzia, konserwacja i restauracja dóbr sztuki i kultury, materiały konserwacyjne i do restauracji, instrumenty i wyposażenie techniczne dla restauratorów, zachowanie i remonty pomników kultury, konserwacja zabytków archeologicznych i ziemnych oraz zabytkowych ogrodów i krajobrazów, rewitalizacja miast i wsi, technika bezpieczeństwa.
W tym samym czasie w Lipsku odbędą się Branżowe Targi Budownictwa z Gliny LEHM oraz Międzynarodowe Targi Branżowe Technik Muzealnych i Wystawienniczych MUTEC. Najbliższa edycja targów denkmal odbędzie się pod patronatem UNESCO.

po branży:
od A do Z:
zagranicą:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

19-02-2021
Nowy termin CosmeticBusiness w Monachium oraz odwołanie CosmeticBusiness Poland 2021
03-12-2020
Intec i Z connect – w 2021 roku duet targów przemysłowych odbędzie się wyłącznie w wirtualnej odsłonie
20-11-2020
musicpark 2021 – nowe targi muzyczne w Lipsku